Mechanika Obrabiarek Remonty Ekspertyzy Serwis BHP Karty Charakterystyki

Mechanika Obrabiarek Remonty Ekspertyzy Serwis BHP Karty Charakterystyki

+menu-


Oferta Mechaniczna

Oferta Mechaniczna

  • przeglądy techniczne i ocena stanu technicznego obrabiarek skrawających,
  • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych,
  • naprawy bieżące, średnie i główne,
  • regulacja i ustawianie do pracy obrabiarek,
  • sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz wypełnianie dokumentacji warsztatowej,
  • konserwacja i zabezpieczanie antykorozyjne obrabiarek oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
  • instalowanie oraz uruchamianie nowych i naprawionych maszyn i urządzeń do obróbki metali,
  • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki metali,
  • Stałe utrzymanie ruchu