Mechanika Obrabiarek Remonty Ekspertyzy Serwis BHP Karty Charakterystyki

Mechanika Obrabiarek Remonty Ekspertyzy Serwis BHP Karty Charakterystyki

+menu-


Oferta BHP

Oferta BHP

  • opracowywanie ryzyka zawodowego,
  • instrukcje stanowiskowe,
  • dokumentacja powypadkowa,
  • szkolenia wstępne i okresowe,
  • prawidłowe oznakowanie maszyn i urządzeń,
  • instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • opracowywanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych,
  • przygotowywanie etykiet,
Oferta BHP